top of page
bedrijfsstrategie voor Flantúa

ANTWOORD
DOOR STRATEGIE

afloper_bollen_up.png

BEDRIJFS-EN MARKETINGSTRATEGIE

Flantúa wil een website met een moderne en frisse uitstraling. Om deze website te bouwen heeft Nico Hardenbol (directeur) een reclamebureau en een tekstschrijver benaderd. Zij stellen hem vragen over Flantúa's bedrijfs- en marketingstrategie waar Nico nog geen passend antwoorden op heeft. Graag wil hij met zijn medebestuurders en personeel een heldere strategie formuleren, zodat zij alle vragen kunnen beantwoorden. Met deze antwoorden kan het reclamebureau vervolgens een look&feel voor de nieuwe site ontwerpen, die past bij zijn bedrijf.

Business Model Canvas voor Flantúa
Proces begeleiden in strategiesessie

BEGELEIDING BIJ KEUZES

Flantúa is een goedlopend bedrijf, dus de huidige bedrijfsvoering klopt, het is alleen nog niet vastgelegd. Nico gaf in ons voorgesprek aan dat het een kwestie is van keuzes maken, en dat is een lastig proces als je midden in je bedrijf staat. 

Daarom treed ik op als procesbegeleider bij het opstellen van de bedrijfs- en marketingstrategie. Zo kan ik hen helpen de gemaakte keuzes helder te beschrijven.

EEN HELDERE BRIEFING

Om de bedrijfsstrategie te beschrijven zetten we een Business Model canvas op. In twee sessies leer ik het management om met deze methode te werken en stellen we de bedrijfsstrategie vast. Op basis van deze strategie schets ik drie marketingstrategieën. Door drie verschillende strategieën te maken laat ik Nico zien wat voor invloed een strategische keuze maakt op welk beeld of toon je gebruikt in je marketing.

Het doel van de marketing- en communicatiestrategie is om een nieuwe website te bouwen. Mijn voorstel aan Nico is dat ik de definitieve strategie beschrijf in een briefing voor het reclamebureau zodat zij meteen aan de slag kunnen met het maken van de nieuwe website.

customer journey voor Flantúa.gif
afloper_bollen_down.gif
bottom of page